Přejděte prosím na drzmespolu.blogspot.cz. Toto je stará verze webu.

Další skupiny

Participace

Různé občanské iniciativy pomoci

"Mnoho kapek se slévá v řeku."

Technici, IT

  • Data proti covid - společná aktivita několika českých technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s nákazou COVID-19
  • Česko Digital (Twitter) 

Zábava

Dobrovolníci

Chemie

Medici

Právníci

Učitelé